Folúntas Poist – Cúntóir Luathoideachas – Lánaimseartha

Naíonra Chrónáin, Áras Chrónáin, Bóthar an Úlloird, Cluain Dolcáin, D22X856

I láthair na huaire táimid ag lorg Cúntóir Luathoideachas do Naíonra Chrónáin le tosú láithreach.

Tá Naíonra Chrónáin ag soláthair seirbhís luathoideachas trí Ghaeilge ó 1974

Seirbhís seisiúnach lánaimseartha (8.30r.n. go 3.00i.n,)

Riachtanais don t-iarrthóir:

  • Ar a laghad teastas FETAC / QQI  leibhéal 5 i gCúram Leanaí nó níos airde
  • Gaeilge labhartha le tuiscint mhaith agus spéis agat sa Ghaeilge.
  • A bheith in ann obair as do stúim féin nó a bheith mar chuid d’fhoireann spreagthach agus comhbhách
  • Taithí ar Aistear agus Síolta
  • Duine cairdiúil agus croíúil
  • A bheith solúbtha agus cur chuige onnghníomhach I bhfeidhmiú laethúil an Naíonra

Seol d’ Iarratas agus CV chuig naionra@araschronain.ie roimh 5.00i.n. Aoine 5 Aibreáin 2024. Tuilleadh eolas ó Brian ag 01-4574847

Job Vacancy – Early Childhood Practitioner Fulltime

Naíonra Chrónáin, Áras Chrónáin, Bóthar an Úlloird, Cluain Dolcáin, D22X856

We are at present seeking an Early Childhood Practitioner to commence work immediately at Naíonra Chrónáin

Naíonra Chrónáin has been providing preschool education through the medium of Irish since 1974.

Full-time sessional service (8.30am to 3.00p.m.)

Essential Requirements:

  • A minimum FETAC / QQI  Level 5 in Earlychildhood Education or higher
  • Spoken Irish with a good understanding and interest in the Irish Language.
  • The ability to work on own initiative and be part of a motivated, caring team.
Knowledge of working with Aistear and Siolta.
A warm and friendly manner.
Be flexible and proactive in the day-to-day routine of the service

Please email you application and CV to naionra@araschronain.ie before 5.00p.m. on Friday 5th April 2024.

For further information please contact Brian at 01-4574847.