Ar mhaith leat obair i Naíonra?

Tá post á ofráil i Naíonra Chrónáin (Áras Chrónáin)

 Would you like to work in a Naíonra?

Job on offer in Naíonra Chrónáin (Áras Chrónáin)

Tuilleadh Eolais / Info: Brian 01-4574847 nó naíonra@araschronain.ie

 

*********************************

 

POST 1 – CÚNTÓIR NAÍONRA

Iarratais á lorg do Cúntóir Naíonra ag Naíonra Chrónáin,

Áras Chrónáin Ionad Cultúir, D22 X856

Applications sought for the position of Cúntóir (Assistant) Naíonra at Naíonra Chrónáin,  Áras Chrónáin D22X856

 

  • Cáilíochtaí Riachtanach: Ar a laghad Teastas FETAC Leibhéal 6 (Mór dhámhachtain), cáilíocht choibhéiseach, nó níos airde i gcúram leanaí, le taithí agus labhairt na Gaeilge.

Required Education, Skills and Qualifications: A minimum of FETAC Level 6 Certification in Childcare (Major Award) or equivalent or higher-level qualification in childcare, with experience and spoken Irish.

 

  • Post: Post Lánaimseartha atá i gceist / Full-time position

 

  • Tuarastal: Pá iomaíoch ag brath ar cháilíochtaí agus ar thaithí /

Salary: Competitive salary depending on qualifications and experience

 

  • Litir Iarratais agus CV chuig / Application letter and CV to:  
    An Cathaoirleach, Muintir Chrónáin Teo,
    Áras Chrónáin, Bóthar an Úlloird, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22, D22X856

or
brian@araschronain.ie

 

  • Dáta Deireadh Iontrála/Closing Date: 5.00p.m. Céadaoin 26 Lúnasa 2020 / Wednesday 26th August 2020