Comhordaitheoir Pleanála Teanga (CPT)

 Líonra Gaeilge, Sráidbhaile Chluain Dolcáin

 Fógra Poist

Tá post Chomhordaitheoir Pleanála Teanga á thairiscint ag Líonra Gaeilge, Sráidbhaile Chluain Dolcáín

Is é Líonra Gaeilge Sráidbhaile Chluain Dolcáin atá freagrach as an bplean teanga don Líonra Gaeilge i gcomhréir le forálacha Acht na Gaeltachta, 2012 agus Aguisín B (Coimitmintí Rialtas na hÉireann) sa Chomhaontú Ré Nua, Cur Chuige Nua. Is plean teanga seacht mbliana atá i gceist, atá mar aidhm aige líon cainteoirí laethúla Gaeilge a mhéadú agus cur le na deiseanna úsáide teanga i (Líonra Gaeilge) Sráidbhaile Chluain Dolcáin. Beidh priomhfhreagracht ag an gComhordaitheoir Pleanála Teanga an plean a chur i bhfeidhm, thar ceann an Choiste Stiúrtha.

Is post ar chonradh trí bliana atá á thairiscint agus beidh féidearthachtaí fostaíochta seasta ann, ag bráth ar mhaoiniú. Beidh an té a cheapfar freagrach as cur i bhfeidhm bearta an phlean teanga. Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Muintir Chrónáin CTR, i gcomhar le Coiste Stiúrtha Líonra Gaeilge, Sráidbhaile Chluain Dolcáin agus ag obair go dlúth leis an gCoiste Stiúrtha maidir le clár oibre aontaithe a chur i bhfeidhm.

Comhordaitheoir Pleanála Teanga  -Foirm Iarratais Post agus pacáiste eolais: Seol Rphoist chuig lionraSCD@araschronain.ie –

 

Spriocdháta don Iarratas poist: 12:00 meán lae  Aoine 22 Deireadh Fómhar 2021.

Seolfar na hiarratais seo chuig lionraSDC@araschronain.ie

Fógra Poist: Líonra SCD – Comhordaitheoir Pleanála Teanga – Fógra Poist

Foirm Iarratais: Foirm Iarratais – Líonra Gaeilge Sráidbhaile Chluain Dolcáin