Ranganna Rince Seite 2023

Tosú: Máirt 10/01/2023

Am: 7.30-9.30p.m.

Minicíocht: Gach Seachtain

Táille: €7.50 an rang (Baill €5) le n-íoc ar an oíche

Múinteoir: Jim Monaghan