Seachtain na Gaeilge Átha Cliath Theas 2022

Over 100 events throughout South Dublin County for SnaGÁCT 2022

SnaGACT2022(WEB) – IMEACHTAÍ SNAGÁCT 2022 CLIC ANSEO

A chairde,

Mar Ghael, agus mar bhall bródúil de Mhuintir Chrónáin, is onóir mhór bheith i mo Mhéara le linn Seachtain na Gaeilge. Tá Seachtain na Gaeilge  Átha Cliath Theas ar an bhféile Ghaeilge is mó  sa tír, agus táim an-bhuíoch as an iarracht a chuireann Comhairle Contae Átha CliathTheas, Leabharlanna  Átha Cliath Theas agus Muintir Chrónáin gach uile bliain chun an Teanga Náisiúnta a chur chun chinn. Is seod í an Ghaeilge, agus ba chóir dúinn í a chaomhnú cinnte, ach ní haon iarsma í. Bíodh sí beo agaibh gach aon lá, mar theanga bheo, mar mheán cumarsáide, mar bealach chun sibh féin a chur in iúl, le Gach Duine, Gach Áit, Gach Lá . Coimeád slán don chéad ghlúin eile í, agus bíodh sí ar bhur mbeola. Is linne ar fad í.

Peadar Ó Caomhánaigh, Cllr

Méara Átha Cliath Theas

 

Tá Seachtain na Gaeilge linn arís agus molaim gach duine atá tar éis cuidiú leis an gclár leathan d’imeachtaí a bhéas ar fáil i 2022  idir na Leabharlann sa Chontae , Áras Chrónáin Ionad Cultúir, agus SnaGÁCT, Seachtain na Gaeilge Átha Cliath Theas. Is deis iontach é dúinn ar fad ár gcuid Gaeilge nó cúpla focal a úsáid i rith Sheachtain na Gaeilge. 

Tabhair tacaíocht dár bhfeachtas ‘Gaeilge le Chéile’, trí níos mó deiseanna a chruthú agus a spreagadh do dhaoine an Ghaeilge a úsáid gach lá, ag tosú le rud simplí ar nós ‘Go raibh maith agat’ agus ‘Slán’ agus iad a úsáid Gach lá, Gach áit le Gach duine. Chuig sinn tá clár leathan d’imeachtaí ag tarlú in Átha Cliath Theas linn Seachtain na Gaeilge ó GIG mór le KILA ar an Aoine 25ú Márta, Dianchúrsa Gaeilge le Ray Mac Manus in Áras Chrónáin ar an  11ú agus 12ú Márta, Ranganna Gaeilge ceardlanna éagsúla sna Leabharlanna, POP-UP Gaeltacht, seisiúin ceoil, agus ar ndóigh maidineacha chaife agus ciorcail comhrá tríd an Chontae.

Ná déan dearmad ar na paráid agus Ceol de scoth Oíche Féile Pádraig in Áras Chrónáin Ionad Cultúir.

Ag súil le sibh a fheiceáil agus cúpla focal a roinnt ar a chéile

Ádh mór, Bernard Dunne, Patrúin SnaGÁCT

 

 

A chairde,

As a proud member of Muintir Chrónáin, it’s an incredible honour to present this year’s programme for Seachtain na Gaeilge Átha Cliath Theas, the country’s largest Irish Language Festival. South Dublin County Council, South Dublin Libraries and Muintir Chrónáin put a huge amount of work into the festival, and there’s something for everyone this year. The Irish language belongs to each and every one of us, and I am encouraging you to use as much or as little Irish as you have with Everyone, Everywhere, Every Day. The language is a huge part of who we are, and it’s up to all of us to pass it on to the next generation.

Peadar

Cllr. Peter Kavanagh, Méara Átha Cliath Theas

 

Seachtain na Gaeilge is upon us again I would like to thank everyone who has helped in putting together the huge number of events that will be taking place in 2022 from the Libraries, Áras Chrónáin, and SnaGÁCT, Seachtain na Gaeilge South Dublin County. It is a great opportunity for us all to use and practice our spoken Irish, even just a few words.

Support our  campaign ‘Gaeilge le Chéile’, by creating more opportunities and encouraging people to use and speak Irish every day, starting with the simple phrases like ‘Go raibh maith agat’ and ‘Slán, and using theme Everyday, Everywhere with Everyone. To support this we have a huge range of events taking place in South Dublin County during Seachtain na Gaeilge from GIG with KILA on Firday 26th  March, Intensive FUN Irish Weekend Course with Ray McManus in Áras Chrónáin on the 11th and 12th March, Irish Classes and various workshops in the Libraries, POP-Up Gaeltacht, traditional Irish muisc sessions, and of course coffee mornings and conversation groups throughout the county.

Don’t forget the great Traditional Irish Music in Áras Chrónáin on St. Patricks Night.

Ag súil le sibh a fheiceáil agus cúpla focal a roinnt ar a chéile

Ádh mór, Bernard Dunne, Patrúin SnaGÁCT