LIFE SIZE CRIB, LIVE ANIMALS, LIVE ACTORS,& LOT’S OF CHRISTMAS SPIRIT

Following on the wonderful success of Ireland’s only LIVING CRIB, BEITHILÍN BEO, Aisteoirí Chrónáin, with support from Tower Credit Union, Newlands Garden Centre, South Dublin County Council, Clondalkin Chamber of Commerce and Foras na Gaeilge, proudly present AN BEITHILÍN BEO – LIVE CRIB on Saturday 10th and Sunday 11th  December 2022 in Áras Chrónáin, Ionad Cultúir – Irish Cultural Centre, Clondalkin, D22X856. Once again it promises to be an uplifting, entertaining and spiritual experience with choreographed movement to a specially collated musical soundtrack.

BEITHILÍN BEO, ANIMHÍ BEO, AISTEOIRÍ BEO agus SPIROAD NA NOLLAG

De thoradh an éacht a rinne Aisteoirí Chrónáin anuraidh leis an mBeithilín Beo a chur os comhair an phobail, an t-aon ceann sa tír, le tacaíocht ó Cumann Creidmheas An Túr Chluain Dolcáin, Ionad Garraíodóireacht Nua Thalún, Cuisine de France, Comhairle Chontae Áth Cliath Theas, Cumann Tráchtála Chluain Dolcáin agus ó Fhoras na Gaeilge, tá an-áthas orainn a fhógairt go mbeidh An Beithilín Beo ar siúl ar an Satharn 10ú agus Domhnach 11ú de Mí na Nollag 2022 in Áras Chrónáin ionad Cultúrtha i gCluain Dolcáin, B.Á.C. 22. Arís i mbliana gealltar go mbeidh sé an-speisialta agus taitneamhach arís i mbliana.

An Beithilín Beo will enthrall, entertain and recapture the wonderful Christmas spirit in everyone from 3yr to 93yr in this unique community presentation.

Cinnte de go mbainfidh gach aon duine ó 3 bl go 93bl taitneamh, iontas agus go mblaisfidh cách spiorad na Nollag ón léiriú leithleach seo ón bpobail.

Construction of the life-size stable is being undertaken by Muintir Chrónáin & the local community, in the old traditional way…. not a drill or nail in sight….

Is iad Muintir Chrónáin agus muintir na háite a bhéas i mbun an Beithilín a thógáil sa sean stíl…ní bheidh ‘drill’ na tairne le feiceáil.

The Crib has been devised by ex-Ros na Run soap star, Brendan Murray. The Producer is Brian Ó Gáibhín and this year will be directed by Óisín Mac Tiarnáin. Cast & Crew are all members Aisteoirí Chrónáin and friends of Muintir Chrónain and Áras Chrónáin

Is coincheap é an Beithilín Beo d’iar-aisteoir de Ros na Rún, Breandán Ó Muirí. ‘Sé Brían Ó Gáibhín a mbíonn  i mbun léirú  agus faoi stiúir ag Óisín Mac Tiarnáin. S’iad foireann agus criú an Beithilín Beo ná Aisteoirí Chrónáin agus cairde Mhuintir Chrónáin agus Áras Chrónáin.

ADMISSION IS FREE and tea, coffee, hot chocolate and mince pies will be served. Donations are very welcome and gladly accepted to help ensure the continuation of this wonderful magical community project each year.

Cead Isteach SAOR agus beidh tae, caife, seacláid the agus pióga mionra ar fáil. Is féidir síntiús a thabhairt a bheidh ina chabhair chun a cinntiú go leanfaidh an togra pobail seo.

  • ÓCÁID/EVENT:            Beithilín Beo – LIVE CRIB (Ainmhithe, Aisteoirí agus Spiorad na Nollag –Animals, Actors, Christmas Spirit)
  •  CATHAIN/WHEN:       Satharn 10ú & Domhnach 11ú Mí na Nollag 2022
  • CÉN ÁIT/WHERE:        Áras Chrónáin, Lána Uisce , Bóthar an Úlloird Cluain Dolcáin , Baile Átha Cliath 22 , D22X856
  • AM/TIME:                   1:00p.m. – 5.00p.m. (Léiriú gach 45 Nóiméad – PERFORMANCES every 45 Minutes)
  •  CEAD ISTEACH/ ADMISSION:                SAOR/FREE