Folúntas Poist – Naíonra Chrónáin

Cúntóir – Sealadach do shaoire mháithreachais (conradh ar théarma seasta 6 mhí)

Iarratas á lorg do Cúntóir Luathoideachas i Naíonra Chrónáin, Áras Chrónáin, Bóthar an Úlloird, Cluain Dolcáin, D22X856

Seirbhís seisiúnach lánaimseartha (8.30r.n. go 11.30r.n. agus 12i.n,, go 3.99i.n,)

Riachtanais don t-iarrthóir:

  • Ar a laghad teastas FETAC leibhéal 5 i gCúram Leanaí nó níos airde
  • Gaeilge labhartha

Iarratas agus CV chuig naionra@araschronain.ie roimh 5.00i.n. Aoine 2 Feabhra 2024

Job Vacancy – Naíonra Chrónáin

Childcare Assistant for Maternity leave (fixed term contract 6 months)

Applicants being sought for position of Early Childhood Assistant at Naíonra Chrónain, Áras Chrónáin, Bóthar an Úlloird, Cluain Dolcáin, D22X756

Full-time sessional service (8.30aml to 11.30a.m. and 12.00 to 3.00p.m.)

Essential Requirements:

  • A minimum FETAC Level 5 in Earlychilhood Education or higher
  • Spoken Irish

Application and CV to naionra@araschronain.ie before 5.00p.m. on Friday 2nd February 2024