History & Heritage Stair agus Oidhreacht 2022 (August to October)

Lots of events taking place in Clondalkin and South Dublin County for Heritage Week 2022

Go leor imeachtaí ar siúl i gCluain Dolcáin agus in Áth Cliath Theas do Sheachtain na hOidhreachta 2022!

Programme of Events Here: CLÁR IMEACHTAÍ ANSEO: Stair agus OID HH22