Gaeilge na hArdteiste 2023 – Ullmhúchán don Scrúdú Béil Gaeilge 

Leaving Cert Irish 2023 – Preparation for the Oral Exams

2 Lá Dianchúrsa –  2 Day Intensive Course 

 • Aoine 24ú Márta 24/03/2023 –  6.00-9.00p.m.
 • Satharn 25ú Márta 25/03/2023 – 10.00a.m.-4.00p.m.

Leibhéil/Levels

 • Ardleibhéal – Higher Level
 • Gnáthleibhéal – Ordinary Level

Táillí/Fees: € 50 CLIC ANSEO LE CLÁRÚ / CLICK HERE TO ENROL

 [Discounts available for children of members of Muintir Chrónáin]

NOTE: Registration is on a first come first served basis

All Classes Subject to Uptake & Viability – Limited Numbers in each class (max 14)

 

Cén Fáth an Cúrsa seo? / Why take this course?

Is cúrsa é seo dóibh siúd a bheidh ag tabhairt faoi bhéaltriail Gaeilge na hArdteiste 2023. Is cúrsa praiticiúil é atá dírithe ar na codanna éagsúla sa Bhéaltriail mar a leanas:

 • Na sleachta próis a léamh gan deacracht
 • Freagraí maithe Gaeilge a thabhairt ar cheisteanna a thagann suas go rialta sa bhéaltriail.
 • Foclóir agus an ghramadach a fheabhsú,
 • Misneach a thabhairt do dhaltaí agus iad a chur ar a gcompord leis an Ghaeilge in atmaisféar deas cairdiúil.
 • Cur chuige dearfach faoin scrúdú a thabhairt do dhaltaí.
 • Cuirfear bréagscrúdú bhéaltriall ar na daltaí ag deireadh an chúrsa.

This course is for those taking the Oral Irish Leaving Cert exam in 2023. It is a practical course directed at the various elements of the Oral Exam as               follows:

 • To read the prose passages with ease.
 • To reply in good Gaeilge to questions which arise regularly in the Oral Exam.
 • To improve both vocabulary and grammar.
 • To encourage pupils and to put them ar ease with Gaeilge in a friendly comfortable atmosphere.
 • To give pupils a positive approach to the exam.
 • Pupils will be given a mock oral exam at the end of the day